kezdőlap | galéria | térkép | letöltés | kapcsolat
HU | SK | EN | DE

Impresszum

A portál a "Szelíd víziturizmus fejlesztéséért a Bodrog folyón" elnevezésű Magyar-Szlovák Határmenti Együttműködési Program kapcsán megvalósuló HUSK 0801/218 számú projekt keretén belül készült.

A honlapon található valamennyi műalkotáshoz, grafikához, szöveghez, védjegyekhez, logókhoz és valamennyi egyéb, a jelen honlapon hozzáférhető tartalomhoz (a továbbiakban: Tartalom) kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok a Zöld Kör tulajdonát képezik, vagy azokat a Zöld Kör engedély alapján használja.

Bár Ön a honlap bármely részét személyes célokra át tudja másolni saját számítógépére, tilos a honlapon hozzáférhető Tartalom más műben - ideértve az ön saját honlapját is - történő felhasználása, valamint tilos a Tartalom bármely más nyilvános vagy kereskedelmi felhasználása. Ezt azt jelenti, hogy az engedélyünk nélkül Ön nem jogosult a honlapunk semmilyen részét újrafelhasználni. Ez azt is jelenti, hogy a Zöld Kör fenntart minden a Tartalomra vonatkozó jogot és jogcímet, beleértve valamennyi letölthető szoftvert vagy kódot, bármely a szoftver által generált vagy abban meglévő képet és valamennyi kapcsolódó adatot. Tilos a fentiek másolása, megváltoztatása, sokszorosítása, feltöltése, továbbítása, terjesztése, visszafordítása, szétbontása vagy valamely egyéb módon történő átalakítása.

Tilos a Tartalomhoz esetlegesen fűzött, szerzői jogokkal, védjegyekkel vagy bármely egyéb megjelölésekkel kapcsolatos tájékoztatás eltávolítása vagy megváltoztatása. Amennyiben a honlapunkra mutató linket kíván létrehozni, azt megteheti, de kérjük, hogy ne használja a Tartalmat saját honlapján.

©2010 ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.)

©2010 Szöveg: Marcziné Szappanos Judit

©2010 Fotó: Molnár Antal

©2010 Fotó: Lévai Antal

©2010 Fotó: Mészáros Máriusz (légi fotó)

Bodrog víziturizmus
impresszum  |  adatvédelem  |  admin
Valid XHTML 1.0 Strict  |  készítette  HonlapSzalon