kezdőlap | galéria | térkép | letöltés | kapcsolat
HU | SK | EN | DE

Természeti értékek

növényvilág

Védett hínárnövények a Bodrogköz vizeiben

fehér tündérrózsa

fehér tündérrózsa (Nymphea alba), vízitök vagy tavirózsa (Nuphar lutea), rucaöröm (Salvia natans), sulyom (Trapa natans), békaliliom (Hottonia palustris), mételyfű (Marsilea quadrafolia), tündérfátyol (Nymphea peltata), kolokán (Stratiotes aloides), aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), kis rence (Utricularia minor), vidrafű (Menyanthes trifoliata)

Alföldi mocsárrétek védett fajai

réti iszalag (Clematis integrifola), réti szegfű (Dianthus deltoides), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), tiszaparti margitvirág (Chrysanthemum serotinum), kockásliliom (Fritillaria meleagris), nyári tőzika (Leucojum aestivum)

Sziklagyepek védett fajai

magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. Hungarica) és hegyi kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii), bibircse vértő (Onosma pseudarenaria ssp tuberculata), magyar nőszirom (Iris aphylla ssp hungarica) és apró nőszirom (Iris pumila), agárkosbor (Orchis morio), sárga len (Linum flavum) és évelő len (Linum perenne), szürke veronika (Veronica incana), kései szegfű (Dianthus setotinus)

Szikesek védett fajai

pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius ssp sedifoilus), pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp elegans), hernyópázsit (Beckmannia eruciformis)

Törpekákás iszaptársulások védett fajai

pocsolyalátonya (Elatine alsinastrum), heverő iszapfű (Lindernia procumbens)

Védett lápi fajok

villás sás (Carex pseudocyperus), zsombéksás (Carex elata), békaliliom (Hottonia palustris), lápi csalán (Urtica kioviensis), széles pajzsika (Dryopteris dilatata), békakonty (Listeria ovata), mocsári kocsord (Peucedanum palustris), vidrafű (menyanthes trifoliata)

Ártéri erdők védett fajai

nyári- és tavaszi tőzike (Leucojum vernum, Leucojum aestivum), lápi csalán (Urtica kioviensis), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) és széles pajzsika (Dryopteris dilatata) pirosló nőszőfű (Epipactis purpurata) és széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborinae), zöldes sarkvirág (Platanthera chlorantha)

Üde lomboserdők védett fajai

fehér tündérrózsa

szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), tavaszi tőzike (Leucojum vernum, pirosló nőszőfű (Epipactis purpurata), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborinae), zöldes sarkvirág (Platanthera chlorantha), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), békakonty (Listeria ovata)

Száraz lomboserdők védett fajai

turbánliliom (Lilium martagon), májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis), szegfűfajok, pl. kései szegfű (Dianthus serotinus) és kopaszodó szefgű (Dianthus collinus ssp glabriusculus)

Hegyaljai lejtősztyeppek

A lösszel fedett hegyláb-felszínek talajain szárazságtűrő növények díszlenek. Kora tavasszal gyakori a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a kékesibolya színű leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és a vöröslilás virágú hegyi kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. zimmermannii). A magyar botanika jeles képviselője, Kitaibel Pál itt talált rá a töpemandula (Amygdalus nana), a jajrózsa (Rosa spinosissima ssp. pinpinellifolia) és a pusztai meténg (Vinca herbacea) egyedei között a magyar nősziromra (Iris aphylla ssp. hungarica). A nyárelőn az árvalányhajok (Stipa) uralják a területet. Képviselőik a pusztai, a bozontos, a csinos, a kunkorgó és a hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa pennata, S. dasyphylla, S. pulcherrima, S. capillata, S. stenophylla).

A tokaji Nagykopasz-hegy egyedülálló kincsei florisztikai szempontból a gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius) és a gyapjas csüdfű (Astralagus dasyanthus).

A nyári hónapokban nyílik a magyar-, a barát- és nyár végén a dunai szegfű (Dianthus pontedeare, D. carthusianorum, D. collin), a peremizsek (Inula) pirosló kígyószisz (Echium russicum). Köves, sziklás helyeken gyönyörködtet az ékes vasvirág (Xeranthemum annuum). Nyár végén a táj képét az őszirózsák uralják, mint a csillagos őszirózsa (Aster amellus).

forrás:
Dr. Frisnyák Sándor - Dr. Gál András - Dr. Horváth Gergely: A Zempléni-hegység földrajzi lexikona, 2009;
Élet a folyók között – A Bodrogköz tájhasználati monográfiája, 2008, kiadó: Miskolci Egyetem

impresszum  |  adatvédelem  |  admin
Valid XHTML 1.0 Strict  |  készítette  HonlapSzalon